Corporate Social Responsibility

Zo werken wij samen met onze omgeving

Onze maatschappelijke belofte door samenwerking met stakeholders

De strategische doelstellingen van Nederlandse Loterij zijn gedreven door de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid: beschermen van de consument, voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Dit doen wij door op een verantwoorde wijze verantwoorde kansspelen aan te bieden en door veel prijzengeld uit te keren aan spelers. Onze opbrengsten geven wij terug aan Nederland door deze af te dragen aan de Nederlandse staat en goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en sport. Op die manier dragen wij bij aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland.

Om dit te realiseren investeren wij in het opbouwen van relaties en samenwerking met onze strategische stakeholders. Dit doen wij vanuit van onze kernwaarden S.P.O.R.T.: Samen, Passie, Ondernemend, Resultaatgericht en Transparant.

Samen

Je kan het niet alleen

Om onze strategische doelstellingen te bereiken, staan wij in verbinding en werken wij samen met onze stakeholders. Maar samenwerking is altijd een tweerichtingsproces: wij hebben een open houding naar stakeholders die met ons samen willen werken of met ons in gesprek willen. We nemen feedback altijd serieus.

Passie

Laat jezelf zien

We hebben een passie voor het verantwoord aanbieden van kansspelen. Onze interacties met stakeholders zijn vanuit deze passie gedreven en zijn altijd respectvol en integer waarbij we de ander in hun waarde laten. We begrijpen dat verschillende stakeholders vanuit hun eigen passie en blikveld andere opvattingen kunnen hebben.

Man aan het sporten

Ondernemend

Toon initiatief en lef

We zijn ambitieus, ondernemend en werken er elke dag aan om het Nederlandse kansspelbeleid nog slimmer en effectiever uit te voeren. Gedreven vanuit onze passie delen wij actief onze kennis van de Nederlandse kansspelmarkt en leveren daarmee een positieve bijdrage aan de ontwikkelingen op de kansspelmarkt. Daarnaast zoeken wij altijd naar mogelijkheden voor kennisuitwisseling. Door van elkaar te leren komen we allemaal verder!

Resultaatgericht

Focus op resultaat

In al onze contacten met stakeholders hebben wij een duidelijk doel en begrip van wat we willen bereiken en hoe dit bijdraagt aan de realisatie van onze strategische doelstellingen. Daarbij hebben we ook oog voor het perspectief, de behoeften en de belangen van de ander. We zijn ons ervan bewust dat het bereiken van deze doelstellingen mede afhankelijk is van de omgeving en de belangen van de ander.

Transparant

Duidelijk en eerlijk

Tijdens contacten met onze stakeholders zijn we open en eerlijk over onze doelstellingen, betrokkenheid en positie, en stellen we duidelijke verwachtingen over en weer. Daar waar mogelijk bieden wij onze stakeholders de informatie die ze nodig hebben en verstrekken enkel informatie die gebaseerd is op gedegen onderzoek, kennis en daar waar relevant verificatie. Door stakeholders aan Nederlandse Loterij ter beschikking gestelde informatie wordt vertrouwelijk en integer behandeld en wij maken informatie alleen openbaar met expliciete toestemming van de afzender. Wij gaan ervan uit dat dit andersom ook het geval is.